Det ekologiska valet

Klädproduktionen har sedan länge varit en miljöbov och även produktionen av leksaker, livsmedel och möbler har bidragit till en stor del av miljöförstöringen. Dock har livsmedelsindustrin kommit längre och att producera miljövänlig mat har hitintills varit viktigare än kläder och produkter i övrigt. Många människor har insett att farlig mat kan bidra till sjukdomar och allergier, men det har varit svårare att få folk att förstå att allergiska reaktioner även kan komma från luften och materialet man tar på eller bär på kroppen. Man vet heller inte vilken miljöpåverkan plaggen har eller hur de har tillverkats.

Med den digitala utvecklingen och sociala medier samt mycket forskning på området, vet man nu att olika ämnen är farliga och när man som förälder dessutom ser sitt barn drabbas av sjukdomar eller hudirritationer eller ser andra barn i fattiga länder arbeta i smutsiga omgivningar, blir man naturligtvis mer engagerad. Därför har medvetenheten och den ekologiska industrin för både barn och vuxna ökat.

Speciellt för barn finns det numera massor av märken som alla producerar ekologiska varor i organiskt material. Det känns skönare att bära och orsakar betydligt mindre problem.

Varför välja ekologiska kläder?

Kläder innehåller många ämnen som kan ge kontaktdermatit eller eksem om de innehåller färgämnen, blekmedel eller PVC. Även naturmaterial som bomull och ull kan innehålla bekämpningsmedel mot insekter när de odlas, för att råvaran ska se så bra ut som möjligt och attrahera kunden samt för att undvika för mycket svinn. Speciellt barn är känsliga för sådana ämnen och utvecklar lättare allergier. Även fosterskador, reproduktionsskador, försvagat immunförsvar och allmänt dålig hälsa kan ligga bakom skadliga ämnen som man bär med sig dagligen.

I och med att mycket av produktionen av varor har flyttats utomlands och ekonomiska fördelar för företagen står i fokus, pressas priserna till det yttersta och varorna och arbetarna på plats blir lidande. Allt ska gå så fort som möjligt till det billigaste priset och i lågavlönade länder där produkterna tillverkas har man varken kunskapen om miljön eller möjligheten att undvika skador på arbetstid. Man är helt enkelt för beroende av ekonomin och att få mat för dagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *