Varför är ekologiska produkter dyrare?

Att handla miljövänligt är numera mer regel än undantag. Dock är de ekologiska produkterna ofta snäppet dyrare än vanliga produkter. Hur kommer det sig?

Anledningen till att priserna är högre på närodlat och miljövänliga varor är att kraven som ställs är högre. Bonden måste ha mer stallplats eller bättre foder till djuren som sedan ska slaktas, odlingar utan bekämpningsmedel ger mer spill och i regel sämre skördar, högre löner till arbetare ger naturligtvis högre slutpris etc.

Skulle däremot alla människor handla ekologiskt skulle priserna gå ner, eftersom efterfrågan skulle bli större, därmed volymerna, vilket gör det billigare att köpa.

Att skaffa barnprodukter är ju dyrt ändå, eftersom barn växer och förändras så fort. Blöjor, leksaker, speciella hudprodukter och schampon samt kläder måste inhandlas mycket ofta och i längden blir det ju en slant. Även om man inte skulle handla ekologiskt, så kostar det mycket pengar att ha barn. Trots det relativt höga priset, ökar ändå de ekologiska inköpen stadigt hos svenskarna.

Tydligen är välbefinnandet, miljön och hälsan de viktigaste punkterna, enligt många föräldrar och priserna skrämmer inte iväg kunderna.

Ändå utgörs den ekologiska marknaden bara av några procentenheter än så länge, trots att det ökar stadigt. Den ekologiska livsmedelsförsäljningen står bara för omkring 4%. Det krävs alltså att ännu fler handlar miljövänligt för att det ska löna sig.

Nya krav på företagen

Numera vet företagen att kunderna efterfrågar uppförandekoder och miljötänk. Även de billiga klädkedjorna eller stormarknaderna tillverkar nu kläder ur återvunnet material eller svanen-märker sina produkter.

Om eller när en skandal uppdagas så vet de nämligen att företagets rykte blir så lidande när det blir känt i media, att det helt enkelt inte är värt att försöka fuska i någon större utsträckning. Marknadsföringen har förändrats och sociala medier står för mycket när det gäller att få fram sanningen så fort som möjligt. Kunderna dikterar villkoren idag och detta gör att företag efter företag måste hänga med i svängarna. Etik och moral är mycket viktigt idag och man vill värna om miljön så mycket det går. Därför kommer förmodligen fler och billigare ekoprodukter komma in på marknaden i framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *